Impact Business gör samhällsnytta

– Impact Audit bevisar och visar den!

INSPIRATION

FÖRELÄSNINGAR OCH SEMINARIER
Vi erbjuder inspirations-föreläsningar och deltar gärna i era seminarier och konferenser med kunskap om såväl Impact Företag och Gemenskapsföretag samt vårt system Impact Audit.

Ett sådan tillfälle ger mer kunskap och kontakt och blir starten på något nytt.

Vi skräddarsyr föreläsningarna och seminarierna för olika grupper och situationer.

LÄRANDE

FÖRSTUDIER OCH UTBILDNINGAR
Våra utbildningar förenar alltid teori och praktik. Vårt koncept kan samtidigt certifiera företaget och både medarbetare samt externa kompetenser i Impact Audit.

Genom förstudier tar vi fram beslutsunderlag och en plan till er för att gå vidare.

Våra utbildningar kan anpassas för just era behov och deltagarnas förkunskaper. Vi kan erbjuda utbildning både på plats och Online.

IMPLEMENTERING

FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET
Vi hjälper er med planeringen och stöttar er – ”från idé till succé”.

Vi kommer in i ett tidigt skede med Impact Startup. Eller kan stötta en redan pågående process med Impact Audit så att ni kan mäta de värden er organisation skapar för samhället. 

Impact Audit ger er de verktyg ni behöver för att lyckas med ert CSR-arbete och för att visa ert bidrag till FNs hållbarhetsmål.

Teamet


Håkan Björk

Efter mer än 20 års erfarenhet av rådgivning och egen erfarenhet att driva Impact Företag enligt not-fot-profit-principen vågar jag påstå att vi i Social Impact Innovationhar ett koncept som på ett positivt sätt kan bidra till att lösa samhällsproblem.

Jag har parallellt utvecklat och hjälpt organisa-tioner att komma igång med vårt redovisnings-
system Impact Audit för att trovärdigt och systematiskt kunna mäta och redovisa den samhällsnytta man skapar med sin verksamhet.

Social Impact Innovation Nord

hakan@socialimpact.se


Rebecka Hansson

Som ekonom med fler års erfarenhet inom ”profit-for-profit” är jag nu stolt över att vara en del av lösningen för vår hållbara framtid genom Social Impact Innovation’s verksamhet. Specialiserad inom medskapande ledarskap och ser framemot att facilitera processer för blivande Gemenskapsföretag.

I mitt sökande efter ett hållbart samhälle inom alla aspekterna ekologi, ekonomi och socialt är Impact Audit den metod som jag tror kommer få störst påverkan under 2000-talet.

Social Impact Innovation Syd

rebecka@socialimpact.se


Nils Dahl

Managementkonsult och affärsutvecklare med socialt tänk. En av pionjärerna bakom utvecklingen av digitalisering, fakturahantering och dokument-hantering. Ligger bakom 1000-tals installationer i Europa och USA. Startade Sveriges första papperslösa redovisningsbyrå.

Bland kunder genom åren finns myndigheter, stora organisationer samt många småföretag, startups och ideella organisationer. Fokus sedan 2015 ligger på socialt entreprenörskap. Social redovisning och sociala bokslut tar en naturlig plats i framtida affärer.

Social Impact Innovation Mitt

nils@socialimpact.se

Sagt om Impact Audit

”Impact Audit har blivit mycket uppskattat av våra intressenter. Metoden synliggör för dem och andra, vår organisations impact, sociala resultat och samhällseffekter.”
Mikael Holmlund
Förbundschef
Samordningsförbundet
Umeåregionen
"Impact Audit är ett mångsidigt verktyg för att synliggöra samhällseffekter och organisationers sociala påverkan. Med sådana bokslut kan man till och med övertyga finansiärer, då informationen är tillförlitlig och verifierad. Jag rekommenderar att du bekantar dig med metoden och implementerar den!"
Tytti Laine
Företagsrådgivare
Från Björneborg, Finland
”Enligt min mening är det en fördel att använda social redovisning eftersom metoden är systematisk och fokuserar på verksamhetens centrala uppgift. Metoden skapar gemensam syn på verksamhetens vision och mål och ger därför ett bra stöd till besluten.”
Duncan Kemp
Kulturakademin i Storuman
Social entreprenör och verksamhetsledare

Samarbete - Javisst!

Ring Håkan Björk på 070-606 00 73 eller skicka ett meddelande

Social Impact Innovation AB • Org nr 556900-1786 • Herrgårdsvägen 1 • 903 37 Umeå • 070-606 00 73 • info@socialimpact.se 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå