Vad är Impact Business?

Impact Business

Fokus och grundidén för Impact Företag är att genom affärsdriven verksamhet realisera sociala och samhälleliga innovationer i syfte att skapa positiva samhällseffekter. Ett Impact företag är ett bolag vars hela verksamhetsidé syftar till att på ett mätbart sätt bidra till att lösa ett eller flera problem för människor, miljö och samhälle. Ofta lösningar som svarar mot otillräckligt tillgodosedda målgruppers och/eller lokalsamhällens behov.

Not-For-Profit

Vi vill nu brett lansera och sprida idén om företag som följer not-for-profit-principen. En affärsmodell som inte funnits tidigare men behövts en längre tid i Sverige. Varför endast profit eller non-profit?

Vi har testat affärsmodellen i över 20 år och vet att den fungerar. Vi har nu kunskap om modellens unika styrkor och möjligheter.

Det urskiljande med affärsmodellen är att företagen i sin bolagsordning anger ett socialt, samhälleligt syfte som alternativt till att dela ut monetära vinster till aktieägarna. Det handlar om vinstgivande företag med ett samhälleligt syfte.

NFP-företag är allmännyttiga företag som återinvesterar sina vinster i det sociala, samhälleliga syfte som bolagets ägare bestämt sig för att tjäna. Det betyder att samhällets välfärdsresurser (skatterna) i dessa äkta välfärdsbolag går oavkortat till det resurserna är avsedda för.

Gemenskapsföretag

När vi inspirerade av Community Business i Skottland tog affärsmodellen för 25 år sedan till Sverige fastnade vi i Social Impact Innovation AB för det svenska namnet Gemenskapsföretag.

Modellen bygger på att en grupp fysiska och/eller juridiska personer som vill göra en samhällsinsats går samman i en ideell förening som tar ansvaret för Gemenskapsföretaget.

Föreningen ska för att uppnå sitt allmännyttiga syfte genom att äga företag som bedriver affärsmässig verksamhet under formell självständighet men på uppdrag och inflytande av föreningen. Bolaget bildas med samma ändamål som föreningen och drivs som ett vinstgivande företag, när vinst uppstår används den för att uppnå det syfte som medlemmarna i den ideella föreningen bestämt sig för att tjäna.

Upplägget skyddar företagets allmännyttiga identitet! Eftersom den ideella föreningen äger aktiebolaget går vinsten aldrig till något annat än till det syfte föreningen har i sin ändamålsparagraf.

Ett Gemenskapsföretags enda avsikt är att tjäna samhället och den enda möjligheten att lyckas med det är att företaget genererar vinst. En fördel med affärsmodellen är att resurser kan tillföras oftast genom en kombination av den offentlig finansiering, affärsverksamhet och ideella insatser.

Idén förenar de bästa av tre värdar: den ideella sektorns entusiasm och oegennyttiga engagemang, det privata entreprenörskapets energi, frihet och riskvillighet samt offentliga sektorns stabilitet och långsiktighet.

 

Gemenskapsföretag är vår beprövade affärsmodell för Impact Business inom Not For Profit-sektorn.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå